Het regenachtige weer weerhield vele Uithoornaars en Kwakelaars er niet van om deel te nemen aan de Dodenherdenking. In De Kwakel vindt de herdenking steevast plaats in het Egeltjesbos bij de loot van de Anne Frankboom o.l.v. het 4-mei-comité De Kwakel. De overige bomen, volgroeid en hoog, vormden voor de vele aanwezigen een natuurlijke paraplu. Er waren enkele toespraken en er werden mooie gedichten voorgedragen door leden van de scouting. Bijzonder voor het BSPU was de voordracht van het gedicht ‘SSHHT’ van Amanda ten Cate uit de herdenkingsbundel van 2023. Amanda is betrokken bij dichtactiviteiten van het BSPU. Met medewerking van The Bridges werden er twee coupletten van het Wilhelmus gezongen.

Bij het Stiltemonument in Uithoorn moest de organisatie improviseren. Na de kranslegging door het Comité 4 mei Uithoorn bij het Spoorhuis ging men in stille tocht, begeleid door slagwerkers van KnA, naar het Stiltemonument voor het taptoesignaal en 2 minuten stilte. Daarna werd het programma in de Thamerkerk voortgezet. Het 4-mei-comité Uithoorn had gelukkig geanticipeerd op de weerberichten. De belangstelling was zo groot dat een aantal mensen helaas buiten moest blijven staan om toch nog iets van het programma te volgen. Ook dit was een mooie en ingetogen herdenking. De presentatie was in handen van de Uithoornse schrijfster Cindy Pieterse. Na de toespraak van de burgemeester waren er voordrachten van leerlingen van de middelbare scholen en een voordracht van haar gedicht ‘Mijn opa’ door Kris Korzelius, deelneemster aan de creatieve schrijfworkshops van het BSPU. Muzikale medewerking was er van het Vriendenkoor o.l.v. Ferdinand Beuse.

                                    

Foto’s: Ron Koppenol

Zo’n 650 exemplaren van deze 4-mei-herdenkingsbundel zijn er bij de herdenkingen in De Kwakel en Uithoorn uitgedeeld aan de bezoekers. De bundel bevat gedichten, gedachten en verhalen van deelnemers aan workshops creatief schrijven en dichten van het BSPU. Dit jaar had het BSPU, in de persoon van dorpsdichter Peter Borghaerts, contact opgenomen met de middelbare scholen in de gemeente. Dat resulteerde in bijdragen van leerlingen van de Praktijkschool en het Alkwin Kollege (door verdrietige omstandigheden zag het Vakcollege Thamen dit jaar af van deelname).
De bundel is mogelijk gemaakt door financiële steun van het Initiatievenfonds, het Burgemeester Kootfonds, de stichting Amstelidee en de stichting Cultuurplatform Uithoorn / De Kwakel.
De resterende bundels liggen bij de boekhandels, het gemeentehuis en de bibliotheek.

Het BSPU hoopt met de gratis herdenkingsbundel een traditie in het leven te hebben geroepen. Was het vorig jaar nog een klein en spontaan initiatief, dit jaar hebben we ook schooljeugd actief betrokken bij het herdenken. Volgend jaar hopen we nog weer nieuwe groepen te betrekken. Menig oorlogsvluchteling bijvoorbeeld zal in gemeenschap stil willen staan bij zíjn of háár verdriet over het oorlogsleed dat hem of haar is overkomen. Laten we ook hún verdriet omarmen.