Over ons

4 juli 2022: Afscheid van Paul Snijders!
Helaas gaat Paul ons team verlaten. Hij heeft prachtige plannen gemaakt om naar Spanje te verhuizen. Lees erover in het artikel in De Nieuwe Meerbode van 21 juni 2022. Wij wensen hem veel geluk in zijn nieuwe thuisland!
Bedankt Paul, voor je inzet voor BSPU en voor je deskundigheid als gastheer van de FORUMTAFEL het afgelopen jaar!

1 juli 2022: Wisselingen binnen het team BSPU!
Het team van BSPU gaat in juli wijzigen.

 • NIEUW – Peter Borghaerts, de dorpsdichter van Uithoorn sinds 2022, komt in juli ons team versterken. We zijn al begonnen hem in te werken. Zijn focus ligt (uiteraard) op de Dichtershoek. Ook zal hij de Forumtafel overnemen van Paul Snijders. Peter richt zich mede op promotie en media-aandacht voor BSPU.
  Wij wensen Peter welkom en succes in ons team!
 • VERTREK – Paul Snijders. Omdat Paul eind juli gaat emigreren naar Spanje zullen wij helaas afscheid moeten nemen van Paul. Hij zette zich in voor de FORUMTAFEL en was een actief teamlid. Wij zullen zijn enthousiasme, deskundigheid en inzet erg gaan missen.
 • VERTREK – Ilona van Hilst. Onze mede-oprichtster wil zich volop gaan richten op haar passie, het schrijven van boeken en redigeerwerkzaamheden. Zij draait mee tot en met september en draagt haar werkzaamheden over in die periode. Conny Vos gaat nu volledig de boekpresentaties organiseren. Het websitebeheer door Ilona zal worden afgedragen en ook haar coördinerende taken worden verdeeld.
  Wij wensen Ilona veel succes met haar mooie plannen en bedanken haar voor de fijne samenwerking.

  1 mei 2022: Nieuw teamlid is Samantha Fleijsman!
  Onze nieuwe teamlid (in spe) heet Samantha Fleijsman. Zij gaat ons helpen om een Kinderleesclub op te richten. Het doel is om kinderen aan te zetten tot lezen in gezellige bijeenkomsten. Meer nieuws volgt op de website. Zij start ná de zomer van 2022.
  Wij wensen Samantha succes en welkom in ons team!

22 september 2021: 1e nieuwsbericht ‘Even voorstellen wie we zijn’!

Onze visie:
“Zelf een wereld creëren, in een tekst, een lied, gedicht of tekening, geeft een heerlijk gevoel van onbeperkte vrijheid. Je bepaalt elk detail zelf. Het is mooi als iedereen dat kan ervaren!”

Ilona van Hilst en Ben Voorend

De initiatiefnemers:

Ben Voorend ontdekte al vroeg hoe leuk schrijven is en wil om die reden anderen ook enthousiast maken voor schrijven. Hij is in 2017 gestart met het Nederlands Blog Initiatief, waar (nog niet begonnen en beginnende) schrijvers aangemoedigd worden hun stukjes te publiceren (www.hetnederlandsbloginitiatief.nl ) en in 2019 richtte hij het Schrijverscafé Uithoorn op dat vanwege de coronacrisis helaas slechts vijf keer bijeen heeft kunnen komen. Wanneer de situatie het toelaat worden er weer bijeenkomsten georganiseerd en kunnen deelnemers elkaars werk bespreken om van elkaar te leren. Ben was medeorganisator van de Verkiezing Dorpsdichter Uithoorn.

Ben heeft enkele boekjes binnen de familiekring gepubliceerd en werkt momenteel als freelance bureauredacteur.

Ilona van Hilst wil lezen en schrijven aanmoedigen, omdat het je zinnen verzet, en om ieders kennis te vergroten. Schrijven kan ook nog eens prettig therapeutisch zijn.
Ilona is schrijver sinds 2016 en heeft vier thrillers én een kinderboek geschreven. Haar boeken De uitweg (2020)  en Oogvocht (2019) zijn uitgebracht door uitgeverij Batavia Publishers. Daarnaast doet ze meerdere projecten, zoals redactiewerk en heeft ze in opdracht een prozabundel samengesteld voor een slechtziende dame. Ook was ze betrokken bij een goededoelenstichting, waarvoor ze een bijdrage leverde aan een boek voor ouderen. Ze zit op social media en heeft een website voor haar boekenactiviteiten (www.ilonavandaag.wordpress.com).

Momenteel bestaat ons kernteam uit de volgende personen.

Conny Vos
 heeft meer dan vijfentwintig jaar als journaliste voor het Witte Weekblad gewerkt. Ze schrijft recensies voor haar blog Hemelse boeken en is daarmee actief op sociale media. Schrijven en lezen zijn haar grootste hobby’s.
Conny zal het team Boekpresentaties vertegenwoordigen.

Paul Snijders  voltooide een academische studie Slavische taal- en letterkunde die nadien zowel zijn privé-, zakelijke als artistieke levensroute heeft bepaald. Hij is de auteur van een Bildungsroman (2019) en van een bundel korte verhalen (2020). Paul leest met voorrang literaire romans.
Paul zal het team Forumtafel vertegenwoordigen.

Amanda ten Cate hebben wij bereid gevonden om het team Dichtershoek vorm te gaan geven. Zij is een gedreven stimulator van dichtevenementen in de regio en mede-coördinator van de Verkiezing Dorpsdichter Uithoorn.

Ilse van Leeuwen zit in onze denktank in teamvergaderingen. Ook staat ze klaar om in te vallen als dat nodig is. Ze is bezig met het schrijven van een boek.

Verder verheugen wij ons op de ondersteuning van nog meer vrijwilligers die zich net zoals het kernteam graag met enthousiasme inzetten en een rol vervullen binnen de organisatie van het Boek- en SchrijfPlatform Uithoorn. Iedereen kan zich aanmelden om ons te helpen bij activiteiten (neem daartoe contact op met Ben Voorend).