Woensdagmiddag 20 maart 2024 werd ik geïnterviewd door Marion Geisler van Radio Aalsmeer. Marion is professioneel inspreker van luisterboeken en heeft op woensdagen van 17.00 – 18.00 uur een radioprogramma dat zich richt op kinderen en hun ouders: “Verhalenderwijs”. Marion leest daarin voor uit kinderboeken. Wij ontmoetten elkaar op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Marion kende het BSPU nog niet en werd enthousiast toen ik haar daarover vertelde. Enkele weken later schoof zij aan bij een schrijfworkshop, legde uit wat zij doet bij Radio Aalsmeer en nodigde de schrijvers uit om korte verhalen te schrijven voor haar doelgroep. Dat was een leuke uitdaging.
En het bleek een erg leuke ervaring voor de schrijvers om hun verhaal voorgelezen te horen worden. Helaas was er slechts ruimte voor vier verhalen. Wie weet komt Marion nog weer eens met een vraag bij ons.
Het programma is terug te beluisteren op Verhalenderwijs (20 maart) | (radioaalsmeer.nl)

Ben Voorend
coördinator BSPU