De Amsterdamse Joodse Freddy Coster moest onderduiken toen zij 17 was. Zij schreef veel brieven. Aan haar verloofde Raph bijvoorbeeld, van wie zij niet wist dat hij niet meer leefde en aan haar ouders, die elders ondergedoken waren.

Als Berthe Rosette Brandeis in 2012 de brieven uit de onderduik van haar moeder Freddy in handen krijgt, via de familie waar haar ouders onderdak hadden gevonden, stuit ze op verhalen die ze nooit eerder heeft gehoord. Haar moeder praatte niet over de oorlog en had haar weinig verteld.

                      Museum Vaassen Historie

Freddy woonde in Amsterdam en in 1942 dook zij onder bij een buurman. Haar broertje Theo dook onder in Vaassen. Vervolgens dook Freddy via haar Belgische oom Léon onder in een nonnenklooster in Oudergem (nabij Brussel), waar zij een opleiding als kinderverzorgster kreeg.

Berthe besloot het verhaal van haar moeder via de brieven wereldkundig te maken. Het geeft een gedetailleerde inkijk in het leven van een onderduiker.

Het boek kost € 19,99 maar is niet meer te verkrijgen bij Bruna en The Read Shop heeft nog één exemplaar (2/12/’23). Het boek is opgenomen in de kast van lokale auteurs in de bibliotheek. Zodra die in gebruik is genomen kunt u het ook lenen, mits u lid van de bibliotheek bent.

Wilt u weten hoe u nog aan een exemplaar kunt komen? Ne dan even contact op met het BSPU: info@bspu.nl

Overigens zijn brieven, foto’s, documenten en het verhaal van Freddy nu te zien in het Museum Vaassen Historie (tussen Epe en Apeldoorn, oostelijk van de Veluwe).

Sinds deze week staat er een artikel met twee foto’s over de opening van de tentoonstelling in Vaassen in het Amstelveens Nieuwsblad: Boek ‘Freddy’ over oorlogsjaren Amstelveense leidraad tentoonstelling over onderduikbrieven – Nieuws uit de regio Amstelveen (amstelveensnieuwsblad.nl)