Wat doet het Schrijverscafé van BSPU?

9 juli 2022 – Verslag bijeenkomsten van het Schrijverscafé Uithoorn

Het doel van het schrijverscafé is om zowel beginnende als wat ervarener schrijvers te helpen hun vaardigheden aan te vullen en/of te verbeteren middels het aanreiken van schrijftechnieken en schrijfoefeningen. Dat was bij begin niet voor iedereen duidelijk.

De eerste bijeenkomst telde acht deelnemers, van wie er al snel enkele afvielen omdat zij andere verwachtingen hadden. De één wilde hulp bij het opstellen en uitgeven van haar levensverhaal, een ander wilde zijn Nederlands verbeteren, een derde hoopte dat het meer een leesclub was dan een schrijfclub.

Inmiddels zijn we in 2022 drie keer bijeengekomen en heeft zich een enthousiaste kern gevormd van zo’n acht mensen. Daarmee is deze groep wel vol. Niet iedereen is er elke keer bij, maar dat is geen probleem, want er valt altijd iets te bespreken met elkaar over het ‘huiswerk’ dat gezamenlijk besproken wordt. Elke sessie wordt namelijk afgesloten met een leuke huiswerkopdracht, waarbij het de bedoeling is dat behandelde stof terug te zien is in de tekst.

Om een indruk te geven van de eerste drie bijeenkomsten:

19 april  – Theorie:

 • Het belang van show, don’t tell
 • Het belang van strepen, strepen, strepen (‘kill your darlings’)
 • Het belang van observeren
 • De vijf zintuigen
 • Over de lengte van zinnen

31 mei – Theorie:   

 • Kijken/zien: kleuren helpen het beeld dat je wilt geven
 • Geluiden: hoe geef je geluiden weer? (onomatopeeën)
 • Voelen: hoe voelt iets aan en wat zijn je associaties daarbij?
 • Beeldend schrijven, hoe doe je dat?
 • Protagonist en antagonist, wat zijn dat?

5 juli – Theorie: 

 • Voelen en ruiken
 • De dialoog
 • Herschrijven, hoe moeilijk is dat?

Tijdens de bijeenkomst wordt er aan de hand van de behandelde stof ook geschreven. En dat wordt meteen besproken. De sessie wordt zodoende nooit saai, maar is levendig.

De groep komt dus eens per maand bijeen. Dat is wat weinig. Daarom heeft de groep tegenwoordig een verzamelplek – alleen voor leden – op Google Drive. Deelnemers kunnen daar hun teksten plaatsen en aan de anderen ter bespreking aanbieden.

Voorbeeld van een huiswerkopdracht (voor 2 augustus): iedereen heeft wel een idool (of meerdere). Beschrijf in maximaal 500 woorden een toevallige ontmoeting met je idool (waar, wat gebeurde er, wie zei wat, dat soort dingen). Leuk toch?

Schrijf je zelf ook (min of meer) regelmatig en wil je eens met anderen van gedachten wisselen of van anderen feed back krijgen? Of wil je gewoon meedoen? Informeer dan gerust via schrijverscafeuithoorn@hotmail.com of telefonisch bij Ben Voorend 06 16275754. Misschien kunnen we een tweede groep vormen.

Het Schrijverscafé is onderdeel van het Boek- en SchrijfPlatform Uithoorn (www.BSPU.nl)  

Note: Het BSPU start overigens na de zomer met een Dichthoek o.l.v. dorpsdichter Peter Borghaerts en Amanda ten Cate. Let op aankondigingen in de media.