Verslag forumtafel Klimaatroman

Op 10 mei jl. vond om 20.00 uur de tweede forumavond van het Boek- en SchrijfPlatform Uithoorn plaats in zaal De Kuyper. Het thema was ‘de klimaatroman’.

In een bestek van ruim anderhalf uur kon men onder leiding van Paul Snijders levendig en creatief discussiëren. Zo vlogen de onderwerpen in sneltreinvaart over elkaar heen. Van veranderingen in het klimaat en de gevolgen ervan tot geopolitieke problemen en alternatieve bronnen van informatie in schoolopleidingen. De conclusie was dat klimaatromans niet anders kunnen worden afgerond dan met een open einde; omdat auteurs evenmin de wijsheid in pacht hebben over wat er met onze aarde zal gebeuren.

Dorpsdichter Peter Borghaerts droeg een speciaal voor de gelegenheid geschreven gedicht voor waarin hij subtiel poëtische waarschuwende woorden liet doorklinken. BSPU-voorman Ben Voorend eindigde de avond onder dankzegging aan de deelnemers voor hun gewaardeerde bijdrage.
(Attentie: de tekst gaat verder onder de foto)

Fotocredits: Conny Vos – Forumtafel over de klimaatroman d.d. 10 mei 2022

Peter Borghaerts, de Dorpsdichter van Uithoorn, droeg dit mooie zelfgeschreven gedicht voor.

KLIMAAT
Aan de kim begint de dag onweerstaanbaar te dagen,
en sterren en de maan verdwijnen in de morgenstond,
de zon in haar gestage klim, laat traag de nacht vervagen
het eerste vleugje verschaalde hitte, likt de droge grond.

De gloeiend gouden bol beweegt zich langs de hemelboog,
en treitert de gewassen op het ingeklonken land,
gehoorzaam aan haar eigen tijd en gang kruipt zij omhoog
terwijl ze met een verzengend oog het gewas verbrand.

En als dan de regen klatert en ruisend naar beneden valt
Komt er weer veel teveel en verzuipen de gronden
Oogsten worden vernietigd, als de natuur zijn vuist balt
obstipatie voor miljoenen te voeden hongerige monden

120 jaar geleden zouden we het zeker niet geloven
Dat wijzelf schuldig zijn aan alle veranderde weersinvloeden
De zon en de regen komt toch standaard van boven?
Dat wij het uit de hand lieten lopen, kon niemand bevroeden

Nu kom de rekening en de passende vraag
Wat gaan we er aan doen om het tij te keren
Wellicht zijn wij het probleem en die terugkerende plaag
omdat we niet kunnen aanpassen en er van kunnen leren

Klimatologen kauwen woorden van frustratie
Mensen, wake up and smell the dirt
Politici verkondigend hun eigen starre taxatie
Als smeergeld met harde consequenties flirt

Wakker worden, wakker worden, wakker worden
Roept nu ieder zichzelf serieus nemend orgaan
Voordat we het bestaan voor onze nazaten verkorten
Zullen we onze besmeurde handen ineen moeten slaan.
(gedicht: Peter Borghaerts, 10 mei 2022)