Persbericht: NIHILISME (8 februari a.s.)

“BENT U EEN NIHILIST?”

Het Boek en Schrijf Platform Uithoorn, BSPU, organiseert de eerste van vier forumtafels in dit jaar op dinsdag 8 februari a.s. in de Kuyperzaal van gebouw De Kuyper, Kuyperlaan 50. Aanvang 20.00. Een twee uur durend literair evenement van de bovenste boekenplank..

Het thema van de avond is ‘Nihilisme in de hedendaagse literatuur’.

Aan tafel ontvangt gespreksleider Paul Snijders een viertal gasten onder wie twee lokale auteurs van publicaties die direct raken aan het thema. Het zijn de heren J.T.B. Jansen, auteur van ‘Waan en willekeur’ uit 2017 en Youp de Haas die vorig jaar ‘Paradox’ heeft uitgebracht. Verder schuiven aan de heren Jan-Paul Overing, docent maatschappijleer op het Alkwin College, en Anton Furnée, coördinator activiteiten Amstelland bibliotheken.

Nihilisme, een oerbegrip in de filosofie, gaat gebukt onder een negatief imago en er zijn talloos vele boeken geschreven van een nihilistische aard. De grondgedachte ervan is dat wat de mens ook maar onderneemt, leidt tot niets. Geen geschikt thema voor een avondvullend tafelgesprek, zou je zeggen. Maar! Het accent in de titel ligt op het woord hedendaagse en met een aantal recentelijk verschenen werken als leidraad komt hopelijk een levendige discussie op gang waarin nihilisme aanzienlijk vrolijker naar voren komt dan menigeen zou denken.

Wilt u deze spraakmakende avond bijwonen? Meld u aan bij Paul Snijders, pachinco05@hotmail.com. Doe dit tijdig want bij twintig personen is de zaal vol.  Alle informatie leest u op www.BSPU.nl.