OVEREENKOMSTEN

Boekpresentaties
Voor het houden van een boekpresentatie is een overeenkomst van toepassing. Hierin staan de wederzijdse afspraken vermeld. Download deze ‘Overeenkomst boekpresentatie‘ of wacht op toezending door de contactpersoon van de BSPU-organisatie.